Toegepast psycholoog

psychosociale problemen | coaching | freelance docent

Psychosociale problemen

Bij bijna alles wat mensen doen spelen psychosociale factoren een rol. Psychosociale begeleiding is een laagdrempelige manier van professionele hulpverlening voor mensen met klachten die niet voortkomen uit een psychische stoornis, Maar een reactie zijn op het ervaren van levensproblemen.

Ik kan u ondersteunen bij:
Omgaan met ziekte
Zelfvertrouwen
Conflicten
Eenzaamheid
UItzichtloosheid
Gebrek aan zelfvertrouwen
Verliesverwerking
Coaching


Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt.

Mijn coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag.

Ik ondersteun u bij het behalen van uw zelfgekozen persoonlijke doelen.

Ervaart u problemen bij het ondersteunen van uw naaste met een psychische kwetsbaarheid of autisme? Ik kan u coachen bij het ondersteunen van uw naaste met praktische tips en adviezen.

Freelance docent


Ik verzorg voor het NTI te Leiden voor de opleiding Verzorgende IG praktijktrainingen verpleegtechnische vaardigheden:

Communicatieve en sociale vaardigheden

Persoonlijke zorg, risicosignalering, transfertechnieken en technologische toepassingen

Injecteren, wondzorg en zwachteltechniek

Katheteriseren, zorg rond katheteriseren, stomazorg en darmspoelingen

Maagsonde inbrengen, sondevoeding geven, PEG-sonde verzorgen

Tevens neem ik praktijkexamens af.
Ik ben beschikbaar voor freelance opdrachten.

Wie ik ben. Wat ik doe.

Mijn naam is Gerard Bosch. Ik ben afgestudeerd als Toegepast Psycholoog. Een Toegepast Psycholoog is een professional die psychologische principes en theorieën gebruikt om problemen in de praktijk op te lossen. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van mensen met psychische problemen en psychosociale problematiek. Ik zet mijn kennis en ervaring graag voor u in.

Wat studenten over mij zeggen.

Test

★★★★★
test
- Thomas

test2

★★★★★
test2
- test2